Poniedziałek, 23 maja 2022 English o nas galeria kontakt pliki mapa strony strona główna
Strona główna / Home page kontakt
Radiotelefony i akcesoria Radiotelefony dla kolejnictwa Systemy dyspozytorskie Sieć trankingowa MOBINET Serwis

F-804/2/M - System Zdalnego Sterowania Sieciami Radiotelefonicznymi

Budowa Systemu F-804/2/M

System F-804/2/M w zależności od konfiguracji składa się z jednego lub wielu Stanowisk Dyspozytorskich w tym zabudowanego w Liniowym Centrum Sterowania (LCS),tzw. stacji Centralnej Systemu oraz wielu Podstacji Systemu (stacji bazowych z translacją) rozmieszczonych na danym obszarze działania Systemu.

1. Pulpit sterujący (stanowisko dyspozytorskie)

Stan Systemu radiołączności w LCS jest zobrazowany na wysokiej rozdzielczości, kolorowym monitorze komputerowym LCD. Wyposażenie stanowiska Dyspozytorskiego oraz schemat połączeń urządzeń przedstawiony jest poniżej:
 • Kolorowy monitor LCD 21,3";
 • Panel głośnikowy typu Soundbar z regulacją poziomu dźwięku;
 • Komputerowa myszka do obsługi systemu;
 • Mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT;
 • Przycisk nożny PTT - monostabilny w metalowej obudowie;
 • Extender sygnałów;
 • Szafa teletechniczna wyposażona w manipulatory radiotelefonu typu F-747 do obsługi lokalnej.
Stanowisko Dyspozytorskie
Stanowisko dyspozytorskie radiołączności
Stacja centralna
Pulpit serwisowy systemu radiołączności

2. Stacja Centralna z wbudowaną Stacją Bazową dla LCS

Stacja Centralna Systemu zabudowana jest w przemysłowej, standardowej szafie 19" (600x600)mm, rozmiar do 42U wyposażonej w następujące zespoły funkcjonalne:
 • komputer przemysłowy w obudowie 2-4U;
 • swith lokalnej sieci Ethernet - kaseta rozmiar 1U;
 • konsola LCD KVM w kasecie rack 19" rozmiar 1U;
 • extender sygnałów dla pulpitu sterującego;
 • zasilacz napięcia awaryjnego UPS w kasecie rack 19" rozmiar 3U - bezpieczniki automatyczne C-20;
 • zespół akumulatorów rack 19" rozmiar 3U;
 • zasilacz 12VDC;
 • radiotelefon z translacją do łączności manewrowej (M) - kaseta 3U;
 • radiotelefon z translacją do łączności pociągowej (P) i ratunkowej (R) - kaseta 3U;
 • radiotelefon z translacją do łączności drogowej (D) i utrzymania (U) - kaseta 3U;
 • panel wentylacyjny z termostatem - rozmiar 1U.
Szafa teletechniczna Stacji Centralnej systemu Radiołączności zwykle zabudowywana jest łącznie z innymi systemami np. SLK w pomieszczeniu teletechnicznym. Wymagane jest uziemienie szafy oraz ekwipotencjalizacja uziomów zasilania, uziemiania budynku i masztu antenowego.

3. Lokalna stacja bazowa (Podstacja Systemu)

Podstacje Systemu przeznaczone są do pracy bezobsługowej lub z obsługą (tryb pracy lokalnej). W przypadku konieczności pracy z obsługą, Dyżurny przełącza zdalnie daną podstację w tryb pracy lokalnej lub uprawnia daną Podstację do pracy lokalnej poprzez ręczne przełączenie z poziomu manipulatorów radiotelefonu F-747.
Podstacja Systemu zabudowana jest w przemysłowej, standardowej szafie 19" rozmiar do 42U wyposażonej w następujące zespoły funkcjonalne:
 • zespół akumulatorów;
 • zasilacz awaryjny UPS w kasecie euro rack 19" rozmiar 3U;
 • zasilacz 12VDC;
 • radiotelefon z translacją do łączności manewrowej (M) - kaseta 3U;
 • radiotelefon z translacją do łączności pociągowej (P) i ratunkowej (R) - kaseta 3U;
 • radiotelefon z translacją do łączności drogowej (D) i utrzymania (U) - kaseta 3U;
 • przemysłowy komputer typu embedded;
 • panel wentylacyjny z termostatem rozmiar 1U.
Stacja centralna & bazowa
Stacja centralna & bazowa
Stacja bazowa systemu F-804/2/M
Stacja bazowa systemu
Podstacja Systemu posiada m.in. zabudowane w niej zespoły nadawczo-odbiorcze (N/O), radiotelefony przeznaczone do łączności na danym obszarze (dla radiołączności pociągowej i ratunkowej, dla radiołączności utrzymania i drogowej, oraz ew. manewrowej), mikrofony z przyciskami PTT do realizacji łączności radiowych lokalnych oraz translacje. Podstacje są przystosowane do współpracy (zabudowania w nich) radiotelefonu pociągowo - stacyjnego F-747 produkcji firmy Pyrylandia Sp. z o.o.

W przypadku LCS lokalna stacja bazowa jest zabudowywana łącznie ze stacją centralną systemu w jednej szafie teletechnicznej do 42U a manipulatory radiotelefonów do pracy lokalnej montowane są na stanowisku Dyspozytorskim LCS w pulpicie lub szafce teletechnicznej mieszczącej kasety 3U z manipulatorami F-747.

4. Maszty i instalacje antenowe

Stacje bazowe systemu wymagają wykonania i podłączenia fiderów oraz anten zabudowanych na odpowiedniej wysokości maszcie antenowym. Zalecany jest wolnostojący, lekki maszt kratowy lub rurowy posadowiony na żelbetowym fundamencie prefabrykowanym wraz z instalacją odgromową, uziemnieniem.

Maszt antenowy powinien być wyposażony w:
 • uchwyty antenowe (zwykle 3szt.) stosowne do typu anteny;
 • anteny dookólne na pasmo 150MHz - dobrane odpowiednio na podstawie badań propagacji fal radiowych;
 • uchwyty drogi kablowej;
 • uziemione otwory do przykręcenia opasek uziemiających ekrany kabli antenowych;
 • certyfikowany system asekuracji wejścia na maszt;
 • instalację odgromową (iglica odgromowa stosowna do typu anteny oraz uziemienie fundamentowe i ew. otokowe masztu, kapsuły gazowe);
 • złącza kontrolne pomiaru uziomów w tym wyprowadzone rozłączne złącze ekwipotencjalizacji uziomów masztu i budynku w którym zabudowane są radiotelefony.
Zalecane zejście drogi kablowej (fiderów) z masztu do budynku:
 • nad ziemią - zawieszenie prowadzonych w peszlach kabli na lince stalowej rozpiętej pomiędzy budynkiem a masztem;
 • przekopem ziemnym - odpowiednio zabezpieczonym (rozwiązanie gorsze ze względu na znaczne wydłużenie drogi kablowej co powoduje zwiększenie strat sygn. w.cz. w kablach antenowych).
W przypadku wymiany instalacji antenowej na nową zazwyczaj zły stan techniczny podpór i uchwytów anten uniemożliwia wymianę tylko anten i okablowania. Zwykle konieczna jest zabudowa nowej konstrukcji wsporczej dla anten. Stara instalacja antenowa może być zdemontowana dopiero po odbiorze i uruchomieniu nowej instalacji - wymagane jest zapewnienie ciągłości działania systemu radiołączności.


 © Copyright Pyrylandia 2005-2022 » »  » [ 921875 ] unikalnych odwiedzin Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012 
 
Korzystając z zasobów naszej strony, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies przez Twoją przeglądarkę.